PM: Fra og med kommende vinter 18/19 vil sesongkort kjøpt i Oslo Vinterpark eller Drammen Skisenter være gyldige på begge steder og koste det samme. Suksesshistorien med rimelige sesongkort videreføres til fulle og handler du før 1.desember er det ekstra rimelig.

Oslo Snowparks AS kjøper majoritets aksjepost i Drammen Skisenter og skifter samtidig navn til AS Parks. Etter oppkjøpet vil AS Parks eie 100% av aksjene i TryvannWyller AS (tidligere Tryvann Skisenter AS) og 50,1% av aksjene i Drammen Skisenter – Aron.

«For oss representer dette en flott mulighet til å utvikle produktet videre og samtidig få ta del i den markeds kompetansen Oslo Snowparks besitter», sier aksjonær og daglig leder i Drammen Skisenter, Erik Graaberg. Jeg tror ett samarbeide mellom flere ski destinasjoner er veien å gå for å sikre en fortsatt utvikling av Drammen skisenter.

«Vi er meget glad for å ha inngått denne avtalen med Drammen Skisenter og ser frem til å få enda flere ut på ski og i aktivitet oftere i vår region», uttaler eieren av Oslo Snowparks AS, Thor Johan Furuholmen.

Kommentarer